ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ MASS GTS

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC 60 ĐỘ MASS 100-GST, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC GST 60 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC GST 100 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC GST 200 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC GST 300 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC GST 500 ĐỘ.

Đồng hồ đo nhiệt độ MASS GST chuyên dùng đo nhiệt độ ống nước, đo nhiệt độ dầu, đo nhiệt độ máy, đo nhiệt độ hóa chất, đo nhiệt độ lò hơi.

Đồng hồ nhiệt độ MASS GST có đường kính 100mm, dải đo tùy chọn 0-800 độ, hoặc -200 độ đến 50 độ phù hợp với mọi ứng dụng của khách hàng.

Đồng hồ đo nhiệt MASS 100-GST dải đo 60 độ C dùng cho đo nhiệt độ ống nước, nhiệt độ lò sấy, mặt đồng hồ 100mm, vật liệu thép không rỉ, độ ổn định và chính xác cao.

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-20)/180 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -20 ĐỘ C,…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG 150 ĐỘ 100-BMT-08-=-70-L-100-0/150 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG 150 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN SAU…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-30)/50 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -30 ĐỘ C,…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-30)/70 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -30 ĐỘ C,…DT4
DT5
DAI LY PHAN PHOI DONG HO MASS
DT2
DT3
DT6
DT7
DT8
DT9