ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT MASS WPS

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT NƯỚC MASS WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 100MM 100-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 63MM 100-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 150MM 150-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 250MM 250-WPS.

Đồng hồ đo áp suất MASS 100-WPS chuyên dùng đo áp suất nước, đo áp suất khí, đo áp suất dầu, đo áp suất chất lỏng, đo áp suất GAS.

Đồng hồ áp suất MASS 100-WPS có nhiểu dải đo từ 0-2500 bar, 36000 psi, 250.000 kPa

Đồng hồ áp suất MASS 100-WPS kích thước 63mm, kích thước 100mm, kích thước 150mm, kích thước 250 mm.

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-20)/180 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -20 ĐỘ C,…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG 150 ĐỘ 100-BMT-08-=-70-L-100-0/150 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG 150 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN SAU…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-30)/50 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -30 ĐỘ C,…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-30)/70 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -30 ĐỘ C,…DT4
DT5
DAI LY PHAN PHOI DONG HO MASS
DT2
DT3
DT6
DT7
DT8
DT9