ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

Cảm Biến Điện Dung Là Gì?

Cảm biến điện dung là gì? Cảm biến tiệm cận điện dung là gì? Cảm biến điện dung là cảm biến dùng để phát hiện vật thể ở gần cỡ mm dùng cho mục đích giám sát và điều khiển. Cấu tạo của cảm biến điện dung? Cảm biến điện dung có cấu tạo gồm bốn bộ phận chính:
1/Cảm biến (các bản cực cách điện).
2/ Mạch dao động.
3/ Bộ phát hiện (cảm nhận)
4/ Mạch đầu ra.

Nguyên lý hoạt động của cảm biến điện dung?
Trong cảm biến tiệm cận điện dung có bộ phận làm thay đổi điện dung C của các bản cực. Nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến điện dung dựa trên việc đánh giá sự thay đổi điện dung của tụ điện. Bất kì vật nào đi qua trong vùng nhạy của cảm biến điện dung thì điện dung của tụ điện tăng lên. Sự thay đổi điện dung này phụ thuộc vào khoảng cách, kích thước và hằng số điện môi của vật liệu. Bên trong có mạch dùng nguồn DC tạo dao động cho cảm biến dòng, cảm biến dòng sẽ đưa ra một dòng điện tỉ lệ với khoảng cách giữa 2 tấm cực. 

Dải đo của cảm biến điện dung? Cảm biến điện dung thông thường có dải đo từ 2mm đến dưới 50mm. Cảm biến điện dung 2mm, Cảm biến điện dung 4mm, Cảm biến điện dung 8mm, Cảm biến điện dung 12mm, Cảm biến điện dung 16mm,Cảm biến điện dung 25mm, Cảm biến điện dung ON-OFF,

Ngõ ra của cảm biến điện dung? Cảm biến điện dung sẽ có ngõ ra thông dụng như PNP/NPN/NO/NC...

Phân biệt cảm biến điện dung có shielded và cảm biến điện dung unshielded?


Cảm biến điện dung shielded sẽ có khoảng đo ngắn hơn cảm biến unshielded nhưng độ chính xác sẽ cao hơn do ít bị nhiễu bởi môi trường xung quanh và giá thành cũng sẽ cao hơn. Tùy theo mục đích sử dụng mà chúng ta chọn loại cảm biến điện dung có shielded và cảm biến điện dung unshielded phù hợp.

Cảm biến điện dung có loại M18 hoặc M30. Tùy theo khoảng phát hiện và kích thước mà chúng ta chọn loại phù hợp với ứng dụng. Quý khách vui lòng tham khảo cảm biến điện dung MicroDetectors tại đây:

https://sensing.vn/danh-muc-san-pham/microdetectors.html

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-20)/180 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -20 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -20 ĐỘ C,…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG 150 ĐỘ 100-BMT-08-=-70-L-100-0/150 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ 150 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG 150 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN SAU…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 50 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-30)/50 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -30 ĐỘ C,…

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ ĐẾN 70 ĐỘ C 100-BMT-08-=-70-L-100-(-30)/70 C-CD4, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ÂM -30 ĐỘ C, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CHÂN ĐỨNG ÂM -30 ĐỘ C,…DT4
DT5
DAI LY PHAN PHOI DONG HO MASS
DT2
DT3
DT6
DT7
DT8
DT9