ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP SUẤT GIÓ 100-D211-0/10-MMWC (10 mm WC)

ĐỒNG HỒ ĐO CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT GIÓ 100-D211-0/10-MMWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 6 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 10 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 25 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 50 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 100mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 250mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 500 mmWC.

Liên hệ

Tải Catalogue

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỒNG HỒ ĐO CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT GIÓ 100-D211-0/10-MMWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 6 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 10 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 25 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 50 mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 100mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 250mmWC, ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP GIÓ 500 mmWC.

Đồng hồ chênh áp gió D211 MASS chất lượng cao chuyên dùng đo chênh lệch áp suất gió, đo chênh lệch áp suất khí ống gió, tòa nhà.

Đồng hồ áp suất chênh áp gió D211 MASS có thiết kế đẹp mắt, công nghiệp với nhiều dải đo tùy chọn thường lắp đặt giám sát chênh áp cầu thang, chênh áp phòng.

Đồng hồ áp suất chênh áp gió 100-D211-0/10-MMWC-NH dải đo 0-10 mmWC chuyên dùng đo chênh áp hệ thống HVAC, phòng sạch, chênh áp cầu thang bộ, chênh áp gió tòa nhà.


DT4
DT5
DAI LY PHAN PHOI DONG HO MASS
DT2
DT3
DT6
DT7
DT8
DT9