ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC 6 BAR 250MM 250-WPS

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 250MM 250-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 63MM 100-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 150MM 150-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 100MM 100-WPS.

Liên hệ

Tải Catalogue

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 250MM 250-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 63MM 100-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 150MM 150-WPS, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT NƯỚC MASS 100MM 100-WPS.

Đồng hồ đo áp suất MASS 250-WPS chuyên dùng đo áp suất nước, đo áp suất khí, đo áp suất dầu, đo áp suất chất lỏng, đo áp suất GAS.

Đồng hồ áp suất MASS 250-WPS có nhiểu dải đo từ 0-2500 bar, 36000 psi, 250.000 kPa

Đồng hồ áp suất MASS 250-WPS kích thước 63mm, kích thước 100mm, kích thước 150mm, kích thước 250 mm.


DT4
DT5
DAI LY PHAN PHOI DONG HO MASS
DT2
DT3
DT6
DT7
DT8
DT9